Expertis
| Byggtjänster

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Arbetsledare till Skarta
Kiruna

Kalkylator till Skarta
Kiruna Flexible Remote

 

Hanna Sjöberg

Founder/Recruitment consultant & Employer Branding
076 414 83 30 www.talentify.se

Aktuella byggprojekt

Tillbyggnad i Norrenergis pelletslager

På Norrenergis fjärrvärmeverk vid Solna Strand behövde man dela av ett pelletslager i två delar. – Genom att bygga en separat ficka för utmatningsskruven kan vi optimera gripskopans arbetssätt vid

LÄS MER

Kundreferenser

Väd säger kunder som har anlitat oss?

Varför anlita Skarta?

Påtlig byggprocess

Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad.

Leveranssäkerhet

Vi eftersträvar ”Just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga maximalt effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter.

Certifierade enligt
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001

Vårt verksamhetsledningssystem säkerställer att vi uppfyller våra policys och mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fokus på arbetsmiljö

Vi fokuserar på attityder och beteenden, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy.

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Tjänster

Markarbeten

Massförflyttningar, vattenkraft och komplexa husflyttningar.

Broar

Vi bygger broar över både land och vatten.

Byggnader

Byggande av industrifastigheter och kommersiella fastigheter.

Vindkraft

Vi utför alla faser från markundersökningar till färdig vindkraftspark.

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta