Skarta – vi bygger en ren framtid

Skarta – vi bygger en ren framtid

Skarta har lång erfarenhet av krävande byggprojekt. Vi bygger en ren framtid – en livsmiljö med rent vatten, ren energi och en hållbar infrastruktur.

Markarbeten

Skarta är ett kvalificerat anläggningsföretag som utför traditionella markarbeten och infrabyggande såsom anläggning av gator och vägar, och grundläggningar av hög kvalité.

Brobyggande

Som brobyggare bygger vi allt från mindre broar med spännvidder från ett par meter till riktigt stora konstruktioner med åtskilliga meter mellan stödpunkterna.

Industribyggnader

Vi bygger moderna industribyggnader för olika verksamheter.

Byggnation vindkraft

Vi utför alla faser från markundersökningar till byggande av färdiga vindkraftsparker. Vi utför projektering, markarbeten och betongarbeten.

Kundreferenser

Vad säger kunder som har anlitat oss?