Pålitlig byggprocess

Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad.

Leveranssäkerhet

Vi eftersträvar ”Just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga maximalt effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter.

Fokus på arbetsmiljö

Vi fokuserar på attityder och beteenden, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy.