Fokus på arbetsmiljö

Aktuellt

Vi fokuserar på attityder och beteenden, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy.

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Knävägen 6
981 41 Kiruna
+ 46 705 567 620

Certifieringar

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta