Brobyggande

Vi bygger små och stora broar

Som brobyggare bygger vi allt från mindre broar med spännvidder från ett par meter till riktigt stora konstruktioner med åtskilliga meter mellan stödpunkterna. Och vi gör det över såväl land som vatten.

Från gång- till järnvägsbro

Förutom bil-, cykel- och gångbroar utför vi olika typer av överdäckningar, viadukter, ramper i betong, stål och i samverkanskonstruktioner där olika material ingår. Vi har också byggt järnvägsbroar åt Trafikverket. Dessutom gör vi de lite mindre brojobben i form av vägtrummor och rörbroar.

Totalentreprenad

Skarta kan leverera totalentreprenad där allt ingår, från konstruktion, projektering, planering till grundläggning och färdigställande av den färdiga betongkonstruktionen. Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av betongkonstruktioner. Vi vet vilken sammansättning och vilket betongrecept som ger bäst livslängd och vad som fungerar i olika situationer.

Och dessutom tar vi hand om alla kringarbeten som markplanering, asfaltsjobb, montage av räcken, staket, belysning och plank.

Välkoordinerad byggprocess

Genom att vi bedriver alla delmoment i egen regi finns bästa tänkbara förutsättningar att knyta ihop och optimera alla delmoment i byggprocessen – allt för att öka kostnadseffektiviteten och vässa byggkvaliteten. Ett samarbete med Skarta innebär väldokumenterat projekt och att du slipper hantera olika underleverantörer och kontakter.

Vårt servicekoncept

Vi erbjuder tung kompetens inom grundläggning och brobyggnad – för dig inom industri, byggentreprenad och Trafikverket. Exempel vad som kan ingå i ett helhetsåtagande:

 • Geoteknisk analys
 • Konstruktion/projektering/metodval
 • Markarbeten
 • Sprängning
 • Pålning
 • Schaktning
 • Spontning
 • Betongarbeten
 • Stålarbeten
 • Stödmurar
 • Ytbehandling och tätning
 • Asfaltering
 • Räcken, stängsel, plank
 • Vägmarkering Skyltar
 • Trafikanordningar
 • Broreparationer
 • Förebyggande brounderhåll

Aktuellt

Markarbeten

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael SidérVD
+46 705 567 620

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta