Byggnation vindkraft

Anläggningsarbete för vindkraft

Vi utför projektering, markarbeten och betongarbeten. I vårt kontaktnät gör vi lokala urval av samarbetspartners med god erfarenhet och kompetens inom området. Våra erfarna platschefer övervakar och anpassar produktionen för att säkerställa överenskommen kvalitet och budget.

Två typer av fundament

Ett vindkraftverk med en rotor monterad på en stålpelare mellan 75 och 200 meter upp i luften ställer mycket höga krav på stabilitet för att hela konstruktionen ska klara väder och vind. Därför krävs ett rejält fundament av stål och betong. Skarta erbjuder två typer av fundament för vindkraft på land, gravitationsfundament och bergförankrade fundament, varav gravitationsfundament är de vanligast förekommande. Båda typerna av fundament är stora betongkonstruktioner som agerar motvikt till vindkrafterna. Infästningen av vindkraftstornet i fundamentet sker via en stor mängd stål som gjuts in i mitten av fundamentet.

Välj mellan bergsförankrade fundament eller gravitationsfundament

Skillnaden mellan de båda typerna av fundament är att ett bergförankrat fundament gjuts direkt på berget samt förankras med bergbultar medan gravitationsfundament tillämpas då jorddjupet är större och fundamentet i sig blir en motvikt till vindkrafterna. När de geotekniska förutsättningarna är dåliga erbjuder vi även pålade gravitationsfundament. Bergfundamentet är oftast billigare än det massiva fundamentet.

Den metod man väljer och fundamentets utformning beror delvis på markförhållande men även på typen av vindkraftverk. Vindkraftverk med olika dimension har av naturliga skäl olika behov av förankring men även övergången från själva tornet ned till markförankringen varierar beroende på typ av vindkraftverk och markförhållanden.

Genom att utföra geotekniska undersökningar, det vill säga utföra en provborrning för att få kunskap om de faktiska förutsättningarna, kan lämpligast metod väljas och fundamentet dimensioneras på rätt sätt.

Egenutvecklade gravitationsfundament för vindkraftverk

Skarta erbjuder ett egenutvecklat gravitationsfundament av vårt moderbolag i Finland. I Finland har man under senare år satsat betydligt mer än Sverige på vindkraft, och vårt moderbolag Maastorakentajat är en av Finlands största leverantörer av vindkraftsfundament. Detta har gett oss mycket goda förutsättningar att fullända vår konstruktion. Tack vare en konstruktionsoptimering blir våra fundament därmed mycket kostnadseffektiva.

Gravitationsfundament är de mest avancerade fundamenten att uppföra och görs när det är långt ner till berg eller de geotekniska förutsättningarna är utmanande Ett gravitationsfundament består av ett armerat betongfundament under markytan. Armeringsjärnen monteras i lager botten av gropen och i mitten formas en pelare upp till verket som fungerar som sockel för verket. När gjutningen är klar täcks fundamentet över med jord och det enda som syns är den cylinderformade sockel som tornet fästs vid.

Bergsförankrade vindkraftfundament

Bergsförankrade fundament är betydligt mindre än gravitationsfundament och dessa använder vi då vindkraftverket placeras på berggrund, vanligtvis för berg med sämre kvalitet. För bergsfundament behöver vi  spränga en cirka två meter djup grop i berget. Diametern är dock mindre än vid gravitationsfundament. Själva fundamentet armeras och gjuts sedan på ungefär samma sätt som gravitationsfundament. Djupa hål borras i berget för att kunna förankra fundamentet med hjälp av långa bultar. Genom att fylla hålen med en typ av betong som expanderar spänns bultarna fast. Ovanpå bultarna gjuts en sockel som tornet monteras på. Fundamenten behöver färdigställas ungefär en månad innan vindkraftverken monteras på plats för att betongen ska få tid att härda.

Anläggning av vägar

För att få ett vindkraftverk på plats är det många faktorer som behöver lösas. Utöver fundamenten behövs vägar anläggas, det behövs även grävas för fundament och kraftledningar som ska ansluta vindkraftverket till elnätet. Beroende på transportbehoven så behöver vägar förstärkas, rätas ut eller breddas. Det går till exempel inte att ha alltför skarpa kurvor när man ska transportera ett 50 meter långt rotorblad. Och när själva tornet som är 5 till 6 meter i diameter ska transporteras behöver det kunna passera eventuella broar och viadukter utmed vägen.

Byggande av kompletta vindkraftparker

Inom koncernen har vi tagit ett strategiskt beslut att utöka våra tjänster i vindkraftssektorn. Vi kan delta i vindkraftprojekt dels som specialister på betongkonstruktioner eller så kan vi med hjälp av vårt finska moderbolag Maastorakentajat erbjuda kompletta anläggningar av vindkraftsparker. Som totalentreprenör tar vi då ansvar för hela projektet inklusive markarbeten, anläggning av vägar, stålarbeten, kraftverksfundament, med mera.

Aktuellt

Markarbeten

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael SidérVD
+46 705 567 620

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta