Byggtjänster

Varför väljer våra kunder Skarta?

Pålitlig byggprocess:

Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad.

Leveranssäkerhet:

Vi eftersträvar ”just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga möjligast effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter.

Certifierade enligt: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Vårt ledningssystem säkerställer att vi uppfyller våra policys och mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fokus på arbetsmiljö:

Vi fokuserar på attityder och beteende, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy.