Brobyggande

Vi bygger små och stora broar: Vi bygger allt från mindre broar med spännvidder från ett par meter till riktigt stora konstruktioner med åtskilliga meter mellan stödpunkterna. Vi bygger broar över såväl land som vatten.

Från gång- till järnvägsbro: Förutom bil-, cykel- och gångbroar utför vi olika typer av överdäckningar, viadukter, ramper i betong, stål och i samverkanskonstruktioner där olika material ingår. Dessutom gör vi de lite mindre brojobben i form av vägtrummor och rörbroar. Vi har även byggt järnvägsbroar åt Trafikverket.

 

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael Sidér, VD
+46 705 567 620