Industribyggnader

Vi vet vad som krävs för att bygga moderna industribyggnader för olika verksamheter och ändamål. Vår produktion utgår kundens verksamhet för att minimera störningar och åsamka så lite påverkan som möjligt på kundens dagliga drift. Vi eftersträvar ”just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga möjligast effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter.

Skarta är specialist inom anläggningsarbeten och bygger alltifrån industribyggnader, affärsfastigheter, lokaler, arenor och lantbruksanläggningar till broar. Att arbeta i betong kräver erfarenhet och kompetens. Skarta är ett av få mindre svenska företag som kan hantera riktigt komplexa betongarbeten, vi har behörighet för arbeten i Betongklass 1.

Glidformsgjutning för långa konstruktioner: En av våra specialiteter är att bygga konstruktioner med hjälp av glidformsgjutning. Här förflyttas en stålform i en jämn kontinuerlig process samtidigt som den kontinuerligt fylls med armering och betong. Metoden är flödeseffektiv vid gjutning av långa betongkonstruktioner i jämförelse med de traditionella formteknikerna. För att uppnå fogfria betongkonstruktioner utförs arbetet ofta utan avbrott från uppstart av gjutningen tills konstruktionen är färdiggjuten. Formarna drivs av hydrauliska domkrafter som driver glidformen och samtidigt kontrolleras härdningsförloppet kontinuerligt för att ha optimal styrning av gjuthastigheten.

Stålstommar till industribyggnader: En montageledare från Skarta och ett kunnigt certifierat montageteam monterar din hall och kvalitetssäkrar varje detalj. Eftersom våra montageteam är specialister på stålstommar kan du vara säker att arbetet utförs både snabbt och korrekt.

Yttertak och väggar till industribyggnader: Skarta arbetar kontinuerligt med utveckling och optimering av processer och tekniker. Vi har utvecklat en teknik för montage av element som i jämförelse med traditionella metoder upptar mindre yta på marken och ger ett effektivare resursutnyttjande och en säkrare arbetsmiljö.

Företagskultur: Vi drivs av utmaningar och lägger fokus på att skapa ett effektivare flöde i våra byggprojekt – från kalkyl till godkänd slutbesiktning, oavsett byggprojektets geografi och komplexitet. Vi tar oss an byggprojekt i form av både utförandeentreprenad som totalentreprenad. Oavsett entreprenadform och projekt lägger vi alltid vikt på en bra arbetsmiljö och säkerhet. Vi arbetar med ständig förbättring och har som mål att alltid vara lite bättre idag än igår.

Vi arbetar alltid mot tydliga delmål och sluttider: Som kund ska du kunna förvänta dig en prisvärd och funktionell byggnad levererad i rätt tid och utan olycksfall eller driftstörningar. Vi eftersträvar alltid att avsluta våra projekt senast enligt överenskommelse, men helst tidigare.

En pålitlig byggnadsprocess: Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad. Vi finns till för kunder som har omfattande erfarenhet av byggprojekt, men också för kunder som aldrig har byggt något förut. Skartas personal är van att arbeta som huvudentreprenör med egna underentreprenörer likväl som i samarbete med sidoentreprenörer oavsett hur din industribyggnad ska se ut och fungera. Bekvämt och helt utan bekymmer för kunden. Skartas byggprocess är i hög grad en industrialiserad process. Vi arbetar också kontinuerligt med att öka flödeseffektiviteten från kontrakt till godkänd slutbesiktning, vilket innebär kortare byggtider och lägre kostnader. I vårt dagliga arbete försöker vi minska variationerna och öka standardiseringen av processer och utförande för att skapa mer värde för kunden.

ISO certifierat ledningssystem: Skartas ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har granskats och är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 av Svensk Certifiering Norden AB. Ledningssystemet är grunden för vår verksamhet, det ger oss ett strukturerat och systematiskt arbetssätt och hjälper oss att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael Sidér, VD
+46 705 567 620