Fiberoptik

Totalentreprenad inom fiberoptik

Skartas dotterbolag för fiberoptik, Inframix, bygger bredbandsnät efter marknadens mest moderna teknikstandarder. Vi har drygt 30 personer specialiserade på att bygga infrastruktur med fiberoptik. Vi tar gärna ansvar hela vägen från design till driftsatt nät men kan vid behov även hjälpa till med delar av entreprenader. Vi finns med personal på plats i Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik men arbetar över hela landet.

Vi bygger digital infrastruktur med optofiber

Det finns inte några hinder, oavsett var man befinner sig, att få tillgång till äkta bredband. Vi har erfarenheten som krävs. Med optisk fiber skapar vi en stabil infrastruktur för framtidssäker överföring av teve, telefoni och bredband. Det är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar och har i princip obegränsad kapacitet för digital trafik. Den optiska fibern överför digitala signaler med ljusets hastighet och oftast använder man inte ens en procent av den tillgängliga kapaciteten.

Hur fungerar fiberoptik?

I en optisk fiber leds digitala signaler som ljus igenom en kärna av mycket rent glas eller plast från några millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt system består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus med hjälp av laser eller lysdioder. Mottagaren ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, teve eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängden som används är 1550 nanometer, det vill säga infrarött ljus.

Certifierad partner

Skarvning kräver hantverksskicklighet och utbildning för att inte generera några onödiga dämpningar. Våra fibertekniker har mångårig erfarenhet och är certifierade (Certifierad Fibertekniker). Vi är även som företag är Certifierade i Robust Fiber (PTS och Stadsnät).

Vi har även personal som är certifierade Certifikat Anläggning för att gräva och bygga fibernät.

Utbildning i fiberoptik

Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter inom fiberoptik. Därför håller vi regelbundet utbildningar i fiberoptik i samarbete med IFTAC i Hudiksvall och med ICT Education i Hudiksvall, Göteborg och Stockholm. Här utbildar vi i fiberoptikens grunder och olika tekniker inom exempelvis skarvning och terminering, mätning, förläggning. Här kan du lära dig blåsning och förläggningsmetoder, hur man monterar brunnar och skåp, olika typer av material etc.

Hur går det till att anlita oss?

Vi söker nödvändiga tillstånd. Vi kontaktar berörda myndigheter som exempelvis trafikverket, länsstyrelse och skaffar nödvändiga tillstånd som behövs för att genomföra entreprenaden.

Projektering. Vi specificerar hur ska kabelstråket gå med hänsyn till omgivning, trafik, träd, byggnader och annat. Vi ritar upp bredbandsnätet och de material som ska användas. Vilka kabelskåp och kabelbrunnar krävs, vilken storlek ska kabeln ha, hur tätt ska skåp och brunnar sitta? När specifikationen är klar lämnar vi in schaktansökan och TA-planer till kommunen. Därefter genomförs en försyn på de planerade schaktsträckorna. När försynen är genomförd, schaktansökan och TA-planerna är godkända så börjar grävarbetet.

Schaktning och grävning. Grävning i kommunal mark sker med olika metoder beroende på underlag. Besiktning sker fortlöpande under grävarbetet. Vi installerar fastigheter samt gräver tomter. Grävning på tomt sker oftast med hacka och spade, allt för att göra minimal skada på fastighetsägarens tomt. Självklart återställer vi det snyggt efter oss.

Vi blåser fibern. När kabelröret är sammankopplat med kabelröret som grävts ner på tomtmark, blåser vi själva fibern på plats mellan anslutningspunkterna. Därefter svetsar vi ihop fiberkablarna och monterar hela anläggningen med kabelskåp, kabelbrunnar med mera.

Vi slutmäter och lämnar fullständig dokumentation. Vi genomför slutbesiktning och kontrollerar att vi följt alla uppsatta krav i projektet. Vi mäter och upprättar protokoll från våra mätinstrument. Dessa kommer från marknadsledande leverantörer och är kalibrerade efter deras anvisningar. Dokumentationen levereras som pdf eller i överenskommet digitalt format.

Aktuellt

Markarbeten

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael SidérVD
+46 705 567 620

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta