Industribyggnader

Skräddarsydda industribyggnader

Skarta vet vad som krävs för att bygga moderna industribyggnader för olika verksamheter. Vi anpassar vår produktion till beställarens verksamhet för att minimera störningar och åsamka så lite påverkan som möjligt för beställarens dagliga drift. Vi eftersträvar ”Just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga maximalt effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter. Med vår gedigna erfarenhet bygger vi industribyggnader åt tillverkande företag, verkstäder, lager, pappers- och gruvindustrin och till många andra tillämpningar.

På Skarta arbetar vi alltid mot tydliga delmål och sluttider. Som kund ska du kunna förvänta dig en prisvärd och funktionell byggnad levererad i rätt tid, utan olycksfall och driftstörningar. Med oss får du en kunnig och engagerad partner med gediget hantverkskunnande som är enkel att samarbeta med. Med vår långa erfarenhet, moderna genomarbetade processer och egna montageteam erbjuder vi utförandeentreprenader likväl som totalentreprenader. Och vi eftersträvar alltid att avsluta våra projekt senast enligt överenskommelse, men helst tidigare.

Pålitlig byggnadsprocess

Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad. Vi finns till för dig som har stor erfarenhet av byggprojekt, men också för dig som aldrig har byggt något förut. Skartas personal är van att arbeta som huvudentreprenörer med egna underentreprenörer likväl som samarbete med sidoentreprenörer oavsett hur din industribyggnad ska se ut och fungera. Bekvämt och helt utan bekymmer för dig.

Skartas byggprocess är i hög grad en industrialiserad process. Vi arbetar också kontinuerligt med att öka flödeseffektiviteten från kontrakt till godkänd slutbesiktning vilket innebär kortare byggtider och kostnadsreduceringar. I vårt dagliga arbete försöker vi minska variationerna och öka standardiseringen av processer och utförande för att skapa mer värde för dig som kund.

Skarta är certifierade enligt FR 2000.

Certifierade enligt verksamhetsledningssystem FR2000

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system och likställs med ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001.

Företagskultur

Vi på Skarta gillar utmaningar och vill bidra till att göra vår del i byggbranschen bättre än vad den generellt är i idag. Utmaningarna ligger i att byggprojekt ofta består av flera olika aktörer och att det är en bred bransch med stora skillnader gällande byggtekniker och förutsättningar. Vårt fokus är att skapa ett effektivare flöde genom våra byggprojekt – från kalkyl till godkänd slutbesiktning, oavsett byggprojektets geografi och komplexitet. I vår verksamhet utför vi byggprojekt ute på arbetsplatser; såväl i form av utförandeentreprenader som totalentreprenader. Oavsett entreprenadform och projekt arbetar vi med kontinuerliga förbättringar. Vårt mål är att alltid vara lite bättre idag än vi var igår.

Grundläggning

Att skapa en fast grund är avgörande för hela byggnadens konstruktion och livslängd. Skarta är specialister inom anläggningsarbeten och bygger alltifrån industribyggnader, affärsfastigheter, lokaler, arenor och lantbruksanläggningar till broar.

Att arbeta i betong kräver erfarenhet och kompetens. Skarta är ett av mycket få mindre svenska företag som kan hantera riktigt komplexa betongarbeten. Hos oss har alla byggledare Betongklass 1 behörighet, något som kräver gedigen erfarenhet av betongarbeten.

Glidformsgjutning för långa konstruktioner

En av våra specialiteter är att bygga konstruktioner med hjälp av glidformsgjutning. Här förflyttas en stålform i en jämn kontinuerlig process samtidigt som den kontinuerligt fylls med armering och betong. Metoden är flödeseffektiv vid gjutning av långa betongkonstruktioner i jämförelse med de traditionella formteknikerna. För att uppnå fogfria betongkonstruktioner utförs arbetet ofta utan avbrott från uppstart av gjutningen tills konstruktionen är färdiggjuten. Formarna drivs av hydrauliska domkrafter som driver glidformen och samtidigt kontrolleras härdningsförloppet av betongen kontinuerligt för att ha optimal styrning av gjuthastigheten.

Stålstommar till industribyggnader

Stommarna tillverkas i Finland i en modern, robotiserad anläggning. En montageledare från Skarta och ett kunnigt certifierat montageteam monterar din hall och kvalitetssäkrar varje detalj. Eftersom våra montageteam är specialister på stålstommar kan du vara säker att arbetet utförs lika snabbt som korrekt och med fokus på bra arbetsmiljö. Resultatdokumentationen levereras digitalt likväl som i pappersformat i god tid innan slutbesiktningen.

Yttertak och väggar till industribyggnader

Skarta arbetar kontinuerligt med utveckling och optimering av processer och tekniker. Vi har utvecklat en teknik för montage av element som i jämförelse med traditionella metoder upptar mindre yta på marken och ger ett effektivare resursutnyttjande och en säkrare arbetsmiljö.

Aktuellt

Markarbeten

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael SidérVD
+46 705 567 620

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta