LKAB-order värd 10 MEUR till Skarta

22.6.21

Skarta AB, ett dotterbolag i finska Skarta-koncernen som är byggare av en ren framtid, har tecknat avtal om att bygga en ny lokdepå åt LKAB Malmtrafik AB i norra Sverige.

Värdet på kontraktet som slöts i juni är cirka 100 miljoner kronor, eller cirka 10 miljoner euro, och inbegriper grävarbeten, pålning av en ny byggnad och byggnation av två järnvägslinjer till den nya lokdepån i Kiruna. Skarta har redan utfört marksaneringsarbete på platsen i ett tidigare skede av projektet. Arbetet kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara klart hösten 2022.

”Men den här investeringen säkerställer vi underhållet av loken och LKAB:s malmleveranser till hamnarna”, säger Hanna Niia, projektledare på LKAB.

”Skarta är ett av de största byggföretagen i Norrbotten. Vi fokuserar på projektledning av stora byggprojekt, särskilt inom gruv- och energiindustrin. Skarta har inte bara decennier av erfarenhet av krävande infrastruktur- och specialbyggnation, utan också lång erfarenhet av projekt inom rent vatten och energi. I Finland har Skarta redan installerat över 100 vindkraftverk. Vi har varit verksamma i Kiruna sedan 2015 och har nu ett starkt fotfäste inom konstruktionsteknik på den nordsvenska marknaden. Tack vare vår lokala organisation känner vi marknaden, verksamhetsmetoderna och förutsättningarna i detalj, vilket är en förutsättning för framgång”, säger Mikael Sidér, VD för Skarta AB.

Den största industrisatsningen i Sveriges historia väntas ske i Norrbotten. LKAB planerar att investera 400 miljarder kronor, eller cirka 40 miljarder euro, i dekarbonisering av sin järntillverkningsprocess fram till år 2045 och kommer att förnya alla produktionsanläggningar, områden och bearbetningsanläggningar. Grön el ska produceras med till exempel vindkraft.

”Vi genomför stora projekt som möjliggör stora investeringar i Kirunaområdet. Vi vill fortsätta att stödja norra Sveriges tillväxt och vitalitet”, fortsätter Sidér.

För mer information, kontakta:
Tuomas HirvonenStyrelseordförande, Skarta Group Oytuomas.hirvonen@skarta.fi

Läs också