Markarbeten

Klarar totalåtaganden av större helheter

Skarta är ett kvalificerat anläggningsföretag som utför traditionella markarbeten och infrabyggande som exempelvis anläggning av gator och vägar och grundläggningar av hög kvalité. Vi genomför även specialiserade anläggningsarbeten sombetongdammar till vattenkraftanläggningar, betongreparationer, husförflyttningar med mera. Med vårt kontaktnät av kvalificerade leverantörer åtar vi oss det fulla ansvaret från projektering till genomförande.

Anläggning av vägar och gator

Du kanske inte kan se vad som ligger under vägytan men chansen är att du kan känna det. Oavsett om de är asfalterade eller utan ytbeläggning är korrekt anlagda vägar byggda på en stark grund bekvämare och säkrare att köra på, klarar av tunga trafikbelastningar och väderförändringar, varar längre än andra vägar och ger högre avkastning på skattebetalarnas investering.

Husflyttningar

Vi genomför även massförflyttningar med stor noggrannhet. Kiruna står inför en historisk flytt av Kiruna stad som måste flyttas eftersom gruvföretaget LKAB:s gruva breder ut sig under staden och marken ovan jord ger vika. Stadens nya centrum kommer att byggas upp cirka 3 kilometer från dess nuvarande placering. En del av byggnaderna rivs och ersätts av nya byggnader och andra byggnader flyttas till en ny placering. Vi har goda erfarenheter och hög kompetens inom husflyttningar.

Grundläggning

Alla byggnader behöver en stabil grund att stå på som kan hantera hela byggnadens last. Utan en korrekt grundläggning riskerar huset att “sätta sig”, det vill säga att det delvis sjunker och hamnar snett med sprickbildningar och skador i väggar och tak som följd.

Olika typer av grundläggning passar för olika slags mark . Därför är det avgörande att man analyserar jordens beskaffenhet så att husets fundament kommer att klara rätt påfrestningar. Skarta arbetar med moderna metoder för grundläggningsarbete som spar tid utan att dra ned på kvalitet och utförande. Vi arbetar med två huvudmetoder för grundläggning – ytgrundläggning och djupgrundläggning.

Ytgrundläggning

Den ytliga metoden är den vanligaste för hus på fast undergrund. Det innebär att man gjuter en tunn markplatta direkt mot marken. Plattan bildar en styv betongplatta under de bärande väggarna. För mindre hus så går det utmärkt att grunda med väggsulor eller pelarplintar. Dessa kan också kombineras för bästa resultat. Det är viktigt att man skapar en markplatta som ger bästa möjlighet för marken att ta upp husets last. Det kan dock ibland vara svårt att hitta tomter med idealiska förhållanden där man inte behöver jobba med avancerad grundläggning.

Djupgrundläggning

För större byggen och för tomter där markförhållandena inte är goda så väljer man istället att jobba med djupgrundläggning. Detta kräver pålar så att husets last överförs till undergrunden. Dessa pålar kan vara av betong, trä eller stål och brukar slås ända ned till botten.

Geoteknisk undersökning för att välja typ av grundläggning

När vi bedömer vilken typ av grundläggning som är lämpligast undersöker vi markens beskaffenhet och tar hänsyn till den last huset har på grunden. Grunden behöver ha en jämn bärförmåga och inte vara sårbar så att sättningar uppstår. Vi inleder därför med en geoteknisk undersökning för att avgöra vilken grundläggningsmetod som är lämpligast. Därefter kan vi bedöma hur grunden ska anläggas.

Om marken består av lös eller halvfast lera så väljer man ofta djupgrundläggning. Det innebär inte med automatik att det alltid är bättre att lägga grunden på berg. Berg har också sina utmaningar vad gäller stötar och avledning av vatten. Det viktigaste är förstås att du får rätt vägledning för din grundläggning så att ditt hus kan stå stadigt och stabilt för all framtid.

Aktuellt

Markarbeten

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag?

Mikael SidérVD
+46 705 567 620

Inom markarbeten

Kan vi hjälpa dig med:

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta