Om Skarta

Skarta AB är ett av Norrbottens största byggföretag som har sitt säte i Kiruna. Skarta AB grundades 2015 och våra tjänster omfattar markarbeten, byggnation av industribyggnader, anläggningsarbeten som byggande av broar, vind- och vattenkraftverk. Skarta ingår i den finska koncernen Skarta Group, som är byggare av en ren framtid. Vi har decenniers erfarenhet av krävande byggprojekt. Vårt mål är att vara en föregångare inom ren vatten- och energiproduktion och en ansedd byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

 Vi är väl etablerade inom norra Sveriges gruv- och kraftindustrin och har omfattande erfarenhet av byggande i nordiskt klimat. Med egna resurser och ett omfattande kontaktnät av underleverantörer kan vi erbjuda många konkurrenskraftiga lösningar. Vi utför huvudsakligen våra arbeten i malmfälten men vi tar oss an projekt runt om i hela Sverige.

Förutom anläggningsarbete jobbar vi med koldioxidneutrala industri- och vindkraftsprojekt. Skarta utnyttjar sin starka position i Norrbotten-regionen i norra Sverige, där planerade investeringar i koldioxidfri industri för de kommande decennierna uppgår till tiotals miljarder euro. Vi strävar efter lönsam tillväxt och ser utmärkta tillväxtmöjligheter inom alla våra affärsområden i Finland och de övriga nordiska länderna.