Om Skarta

Bygg- och anläggningsföretaget från norr

Skarta AB är ett bygg- och anläggningsföretag med säte i Kiruna i norra Sverige. Skarta AB grundades 2015 och våra tjänster omfattar markarbeten, byggnation av industribyggnader, anläggningsarbeten som byggande av broar, vind- och vattenkraftverk. Vi är etablerade i norra Sverige inom gruv- och kraftindustrin och har stor erfarenhet av byggande i nordiskt klimat. Med egna resurser och ett omfattande kontaktnät av underleverantörer kan vi erbjuda många konkurrenskraftiga lösningar.

När det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring erbjuder Skarta dig samma service som det stora byggföretaget. Dessutom med kortare beslutsvägar, starkare engagemang och omsorg om dina önskemål och krav.

Nu även projekt inom optisk fiber

2017 förvärvade bolaget Inframix AB som till största del arbetar med totalåtagande inom optisk fiber – från projektering, anläggande och driftstagning av alla optofiber-projekt.

Pålitlig byggprocess

Med Skarta får du en partner som har full kontroll över alla delar, från markarbeten till slutbesiktigad och överlämnad byggnad. Vi är kända för att vara en pålitlig byggpartner, med en unik förmåga att möta våra kunders specifika behov. Oavsett om det handlar om stora, innovativa byggprojekt, eller mindre uppdrag med korta ledtider. Vi lägger stor vikt vid en öppen kommunikation och att ge snabb, personlig återkoppling genom hela byggprocessen. Det är en förutsättning för att kunna bygga starka, långsiktiga kundrelationer från grunden.

Leveranssäkerhet

Vi eftersträvar ”Just-in-time” för att minimera upplagsytor, undvika driftstörningar och samtidigt bygga maximalt effektivt. Resultatet blir win-win för alla parter. Därför är varje länk i kedjan viktig för oss, att vi har pålitliga materialleverantörer är viktigt i både stora och små projekt. För oss finns inga omöjliga projekt. Och det vet våra beställare, de anlitar oss gärna när det är lite mer krångliga uppdrag. De vet att vi fixar sådana jobb och ser till att leverera med bästa kvalitet oavsett förutsättningar. Efter varje avslutat projekt genomför vi en erfarenhetsåterföring för att hela tiden bli ännu bättre.

ISO Certifierade

Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Ledningssystemet är certifierat  av Svensk Certifiering Norden AB 2020-06-16.

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng
sigill

Fokus på arbetsmiljö

Vi fokuserar på attityder och beteenden, tydlig rollfördelning och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy. Målet är att ingen medarbetare ska skadas på våra byggarbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag för en nollvision. På byggarbetsplatsen gör vi riskbedömningar, dels de risker som kan beröra både egna och andras arbetstagare, dels de risker som enbart berör den egna personalen.

Tidsplaner och samordning

För att att uppnå bästa möjliga kundnöjdhet strävar vi alltid efter att leverera rätt kvalitet i rätt tid. Vi gör tydliga och detaljerade tidsplaner och försöker skapa en attityd där alla som påverkas av tidsplanerna också respekterar dem. Tidsplanen upprättas redan vid kalkylskedet för att säkerställa planen genom hela processen fram till godkänd slutbesiktning, vilken senast ska genomföras vid avtalad sluttid. Vi arbetar för att minska slöseriet genom alla led från leverantörer till till färdig slutprodukt där vi även tar hänsyn till beställarens verksamhet i tidsplanen.

Behöver du expertis inom markarbeten, stål- och betongarbeten och industribyggande?

Om skarta

Skarta är ett av Norrbottens största byggbolag. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete. Vi bygger runt om i Sverige.

Kontakta oss

Certifieringar

SCAB_ISO_45001_Eng_RGB
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_9001_Eng

Följ oss på sociala kanaler

© Skarta