Skarta Anläggning

Vi fungerar som byggpartner i krävande infra- och anläggningsprojekt, som bidrar till ett koldioxidneutralt samhälle. Genom att kombinera vår expertis med avancerad teknologi säkerställer vi hållbara lösningar inom bygg- och anläggning. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder, våra egna processer och vårt underleverantörssamarbete för att stödja målen för koldioxidneutralitet.

Våra kunder finns i privata- likväl som offentliga sektorn som gruvindustrin, vattenförsörjning, vind- och vattenkraft, solenergi, infrastruktur och övriga industrier.