Skarta Ren Energi

Vår framtid finns i vind- och solenergi samt lagring av dessa. Vi bygger en ren framtid genom att förverkliga projekt inom energiproduktion, som använder utsläppsfri teknologi.

Vi fokuserar på förverkligandet av vind- och kärnkraftsprojekt i samarbete med industriella företag och offentliga sammanslutningar. I Finland är vi en ledande byggare av vindkraftsparker och vi har deltagit i byggandet av mer än 100 vindkraftsverk sedan 2013. I finska Hanhikivi 1-kärnkraftverksprojektet har vi agerat som entreprenör för krävande kontrakt i det förberedande arbetet.

Vårt mål är att expandera vår verksamhet inom värdekedjan för förnybar energi mot Balance of Plant (BoP)- leveranser och genomförandet av helhetsprojekt. I våra helhetsprojekt utvecklar, planerar, förverkligar, äger och upprätthåller vi teknologiskt avancerade energiproduktionsanläggningar i Norden.

BoP-byggande

Balance of Plant -byggande innebär infra- och elarbeten för vindkraftsparker. BoP -byggandet innehåller allt utom turbiner.

Vi deltar i vindkraftsparkprojekt med vår Balance of Plant -koncept och bygger behövliga infrastruktur, lyftområden och fundament samt kraftledningar och transformatorer som behövs för anslutning till elnätet.

Vägar
Varje kraftverksprojekt inleds med att bygga en väg för att få maskinerna, tillbehör och utrustning på plats.

Lyftområden
Välplanerade och effektivt implementerade lyftområden möjliggör ett smidigt genomförande av projektets nästa faser.

Fundament
Byggande av fundament är en av vindkraftsparkernas mest krävande enheter. Man måste ta hänsyn till inte bara byggställets mark utan även kraftverkets storlek.

Elarbeten
Kraftledningarnas andel av kostnaderna är relativt liten men desto viktigare – elektriciteten som producerats måste transporteras oavbrutet till riksnätet via elstationen.